บุญเลี้ยงอาหารว่างและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ “โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์”

กำไรที่ได้จากลูกค้าส่วนหนึ่งแบ่งมาทำบุญเลี้ยงอาหารว่างและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ “โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์” ค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ